Instruktörutbildningar


Rallylydnads instruktörsutbildning

Datum: 17/5, 18/5, 19/5, 7/6, 8/6, 9/6

Tider: Fredag kl.18.00-20.30, Lördag & Söndag: kl.10.00-ca17.00.

Plats:
Heart of Gold Hundcenter
Veckholm Amnö 21, Enköping

Deltagare:
Max 6 deltagare med hund.

Förkunskaper:
Utbildad hundinstruktör, (Gärna med erfarenhet av klickerträning). Du ska ha gått minst en kurs i Rallylydnad. Gärna ha gått igenom fler klasser, men inget krav.

Mål:
Att kunna hålla kurser och privatträningar i rallylydnadens samtliga klasser.

Innehåll:
Praktik och teori, fokus övningar med hund, gång övningar med hund, bakdelskontroll, target, regler och bedömningskriterier, genomgång av moment i alla klasser, uppbyggning och träning av banor, problemlösning och kursupplägg.

Undervisningen:
Sker genom föreläsning, praktik med egen hund, grupparbeten, video, träning av praktikhund och praktikkurs som skall redovisas.

Lärare:
Sofia Angleby utbildad rallylydnadsinstruktör och Auktoriserad rallylydnadsdomare.

Kostnad:
10.000kr inkl. moms
Fika ingår.
Mat och boende ingår ej.


Freestyle instruktörutbildning

Datum: Inget datum just nu

Tider:

Plats:
Heart of Gold Hundcenter
Veckholm Amnö 21, Enköping

Lokalen är på 420kvm, ej isolerad.

Deltagare:
Max 10 deltagare med hund.

Förkunskaper:

 • Du behöver någon form av pedagogisk utbildning.
 • Erfarenhet av, liksom god förmåga i, att utbilda hundar.
 • Viss kännedom om inlärningsteoretiska principer och begrepp vad gäller hundträning.
 • Det är önskvärt, men inte ett krav, med erfarenhet från freestylesporten.

Mål:
Att kunna hålla kurser och privatträningar i Freestyle och Heelwork to Music samt Teamwork To Music.

Innehåll:

 1. SKKs policy för relation mellan människa och hund.
 2. Allmän träningsteknik och inlärning av beteenden.
 3. Begrepp inom positiv inlärning.
 4. Metoder som används inom freestyleträningen.
 5. Tricksinlärning, enkla och mer avancerade trick.
 6. HtM-positioner och inlärning av dessa.
 7. Länkning av tricks och positioner.
 8. Pedagogik.
 9. Översiktlig genomgång av reglerna.
 10. Bedömningskategorier i teori och praktik.
 11. Träning mot tävling.
 12. Eleven ska genomföra ett projekt med en ”elev” som tillsammans med sin hund ska få lära sig två-tre nya trick eller HtM-positioner eller utveckla redan befintliga trick/positioner som ekipaget redan kan. Eleven ska ge feedback till instruktörseleven om hur hen upplevde lektioner och coachning. Projektet redovisas genom film.
 13. Instruktörseleven ska med egen hund länka tre-fyra tricks eller HtM-positioner och göra ett enkelt program till musik. Har instruktörseleven inte möjlighet att göra programmet med egen hund kan det göras med lånad hund eller med ett elevekipage. Programmet redovisas genom film.

Undervisningen:
Sker genom föreläsning, praktik med egen hund (eller lånad hund om man ej har en egen), video, projektekipage.

Lärare:
Sofia Angleby är utbildad Freestyleinstruktör, freestyle instruktörslärare godkänd att utbilda i shfk regi och Auktoriserad Freestyledomare. Tävlar egna hundar i FS, HtM och TtM.

Anna Larsson (3vallare) är utbildad Freestyleinstruktör, godkänd som freestyle instruktörslärare i Shfk regi och Auktoriserad Freestyledomare. Tävlar egna hundar i FS och HtM. Mer om Anna hittar du på 3vallare.se

Kostnad:

Fika ingår.
Mat och boende ingår ej.


Nose Work Instruktörsutbildning

Förkunskaper:

Du ska vara utbildad hundinstruktör.

Datum:  inga datum bokade.

Tider:

Plats: 

Heart of gold Hundcenter´s hundhall, Veckholm Amnö 21 i Enköping.

Deltagare:
Max 6 deltagare med hund.

Mål:
Att kunna hålla kurser i Nose Work för hundägare. Samt kunna döma Doftprov.

Kursplan:
11 dagar fördelade på 4 tillfällen, varav certifiering till SNWK instruktör och doftprovsdomare är en dag. Tillkommer egen träning samt träna elevekipage mellan kurstillfälle. Teoriprov.

Preliminärt Innehåll:

Del 1: Träna egen hund i Nose work, olika modeller för att få hunden att söka, inlärning av doft med olika metoder, inomhussök, behållarsök, fordonssök, utomhussök, markeringsträning, startträning, motivering, huvudsakligen praktik med egen hund, teori/praktik blandat.

Del 2: Störningsdofter, scanning, olika höjd, fler doftgömmor, kombigömmor, miljö och underlag, balansövningar, finsök, Doftprov, teori/praktik blandat.

Del 3: Redovisning elevekipage, Övningsplaner, luktsinnet, regler för tävling, Elitklass, teori/praktik blandat.

Del 4: Certifiering, Doftprov, Träningstävling.

Certifiering till SNWK instruktör och doftprovsdomare. Praktiskt prov: Pedagogik, övningsplaner, leda del av kurs för 2 grupper elever, nybörjargrupp och fortsättningsgrupp. Doftprov. Teoretiskt prov.

Lärare:
Sofia Angleby och Adam Hübinette. Presentation om Sofia hittar du under  “om oss” och här är Adams presentation:

Adam Hübinette jobbar på Tullverket som hundsamordnare. I hans arbete ingår bland annat utbildning samt certifiera av hundekipage. Han genomför även mentaltester på hundar för Tullverkets räkning.

Adam är själv utbildad tullinspektör och har arbetat som hundförare på Tullverkets Gränsskyddsenhet. Han är även medförfattare till boken “Specialsökhunden – med nosen i rikets tjänst” samt “Nose Work – det bästa du kan göra med din hund”.

Adam har varit aktiv inom Svenska Nose Work Klubbens styrelse samt som domare på tävlingar som samarrangeras med SNWK  och utbildat Nose work domare och instruktörer. Är idag Överdomare.

Kostnad:
Fika och kursmaterial ingår.
Mat och boende ingår ej.

Certifieringskostnaden ingår i priset.